ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.Inglot.gr  που λειτουργεί με σκοπό την έκθεση και διάθεση μέσω του διαδικτύου των προϊόντων INGLOT. Εκδότης της ιστοσελίδας και των παρόντων όρων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Χυτήρογλου BWC Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ένδυσης και Συναφών Ειδών», εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Χαιμαντά αριθ. 18 με ΑΦΜ 998279064 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών με ΑΡΜΑΕ 64642/01ΑΤ/Β/07/524 και Αρ. ΓΕΜΗ 7908601000 Τηλ. Επικοινωνίας  210-2827067

  Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και πριν από κάθε συναλλαγή σας βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται για την χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Χυτήρογλου BWC AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων της, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές στους όρους χρήσης, μέσω των ιστοσελίδων ηλεκτρονικών καταστημάτων της. Παρακαλούμε ελέγχετε πριν από κάθε χρήση της ιστοσελίδας τους γενικούς όρους χρήσης της.

  Κάθε χρήση της σελίδας www.inglot.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης της αλλά και όλων των τοπικών, εθνικών ή διεθνών κανονισμών σχετικά με την συμπεριφορά του επισκέπτη – χρήστη του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τη μετάδοση τεχνικών στοιχείων.
 2. Πνευματική ιδιοκτησία - σήματα:  

  Η Ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων Inglot στην Ελλάδα. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αναρτάται από την Χυτήρογλου BWC συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτής και των συνεργατών της, αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και δεν παρέχεται οποιαδήποτε άλλη άδεια και κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από αυτό της ανάγνωσής τους στους χρήστες του διαδικτύου. Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο κάθε αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε, παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου,  μετάφραση, πώληση ή εν γένει μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας ιστοσελίδας και των δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτή για εμπορικό ή άλλο σκοπό απαγορεύονται. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ιδιοκτησία της Χυτήρογλου BWC ή τρίτων μερών συνεργατών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

  Το περιεχόμενο της  ιστοσελίδας www.inglot.gr δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή. Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται  στο site και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Η χρήση τους απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρία. 

  Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρεία από τους χρήστες μέσω του inglot.gr, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εκάστοτε χρήστη. Ιδιοκτησία της Εταιρείας συνιστά, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό,τι μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του inglot.gr. Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες.
   
 3. Hyperlinks

  H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους, τις συνδέσεις, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που τυχόν παρέχουν. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για την χρήση με οποιοδήποτε τρόπο άλλων ιστοσελίδων. Καμία χρήση στοιχείων, τμήματος ή του συνόλου της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να γίνει χωρίς την προηγούμενη άδεια της Εταιρείας, η παροχή ή μη της οποίας είναι στην απόλυτη κρίση της. Η Εταιρεία διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση και την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υφίσταται από την  παράβαση του παρόντος όρου.
   
 4. Εγγραφή – Λογαριασμός μέλους

  Για την διενέργεια παραγγελίας δεν είναι απαραίτητη η  εγγραφή του Χρήστη στην ιστοσελίδα ως Μέλος. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε την ένδειξη Guest check out (Επισκέπτης) και να συνεχίσετε την διαδικασία της παραγγελίας. Για την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα ως μέλος επιλέγετε την ένδειξη αυτή
   
 5. Υποχρεώσεις Επισκέπτη:

  Ο Επισκέπτης της ιστοσελίδας αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δε θα χρησιμοποιεί αυτή για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κάθε παράνομου, προσβλητικού, απειλητικού, επιβλαβούς, δυσφημιστικού, υβριστικού λεκτικού για παρενόχληση τρίτων και γενικά για την διάπραξη ενεργειών που συνιστούν παράβαση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  Επίσης, δεν επιτρέπεται να προσβάλει κάθε εμπορικό σήμα ή να παραβιάζει εμπιστευτική πληροφορία, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να ανεβάζει, ποστάρει, ή μεταδίδει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους διαφήμιση, προωθητικό ή ενοχλητικό υλικό, ή υλικό, αρχεία, προγράμματα ή άλλους κώδικες που  περιέχουν ιούς που προσβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο το λογισμικό και γενικά που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας λογισμικού υπολογιστών.  Επίσης δεν επιτρέπεται να επιδιώκει ή και να επιτυγχάνει την πρόσβαση σε λογαριασμό στον οποίο δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση, να δοκιμάζει την ευπάθεια του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάζει την ασφάλεια ή τα μέτρα ταυτοποίησης ούτε να υποκινεί τρίτα πρόσωπα στην διενέργεια όλων των παραπάνω ενεργειών.

  O Χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους εν γένει τους τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς αναφορικά με την χρήση του διαδικτύου και τη μετάδοση στοιχείων μέσω αυτού.

  Η εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε, σε κάθε μη συμμόρφωση ή παραβίαση αυτών των Γενικών όρων Χρήσης να κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και να τερματίσει μερικώς ή ολικώς τη χρήση της Ιστοσελίδας στον συγκεκριμένο επισκέπτη της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του ρητά επιφυλασσόμενη να αξιώσει αποζημίωση από τον επισκέπτη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που υφίσταται από την συμπεριφορά αυτή.
   
 6.  Ευθύνη της εταιρείας

  Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

  Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέσων πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας που επιτρέπουν την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της Inglot.gr και τη γνώση χρήσης του διαδικτύου και πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Δεδομένης της διεθνοποιημένης φύσης του διαδικτύου, οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στο inglot.gr ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρείας, ή των διευθυντών της, των εργαζομένων της, των συνεργατών της εν γένι. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

  Ο επισκέπτης χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα με δική του ευθύνη. Οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος "ως έχουν". Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του inglot.gr και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιουδήποτε είδους βλάβες μπορεί να προκληθούν σε επισκέπτες μετά από μη εγκεκριμένη χρήση. Επιπρόσθετα η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους άμεσες και έμμεσες βλάβες οιουδήποτε, από οποιαδήποτε αιτία. Ενδεικτικά η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την προέλευση, τη φύση και την έκταση δαπανών που προκύπτουν από την αγορά των προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας, ούτε για απώλειες κερδών πελατών  ή άλλου είδους απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση ή μη στην ιστοσελίδα ή από την εφαρμογή κάθε είδους πληροφορίας που αποκτάται άμεσα ή έμμεσα από αυτή.  

  Περιορισμός ευθύνης

  Η ιστοσελίδα διαθέτει επίσης περιεχόμενο τρίτων καθώς και συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες. Η Inglot.gr δεν μπορεί να ελέγχει ούτε την ασφάλεια ούτε το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε είδους ζημία ή βλάβη που τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης, της πρόσβασης ή της αδυναμίας χρήσης του περιεχομένου των τρίτων μερών. Επίσης η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εγγύηση ρητή ή σιωπηρή σχετικά με την ακεραιότητα, ακρίβεια, διαθεσιμότητα πληρότητα ή/και αξιοπιστία των πληροφοριών, των προϊόντων, των υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ή και σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμογής που σχεδίασε ο επισκέπτης. Εάν ο Αγοραστής αποδείξει πρόκληση σοβαρής βλάβης ή ζημίας κατά την καταχώρηση της παραγγελίας για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά η Εταιρεία, τότε η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην αξία της παραγγελίας.
   
 7. Εγκυρότητα όρου

  Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας κηρυχθεί με οποιονδήποτε τρόπο (νόμος, δικαστική απόφαση κλπ.) άκυρος, οι λοιποί όροι εξακολουθούν να ισχύουν.
   
 8. Τροποποιήσεις

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να διευκρινίζει περαιτέρω τους Γενικούς Όρους Χρήσης χωρίς περιορισμούς και προειδοποίηση. Καλείσθε πριν την χρήση της ιστοσελίδας να επανελέγχετε τους όρους Χρήσης της. Οι όροι παραγγελίας και πώλησης που εκάστοτε ισχύουν είναι οι όροι που ο αγοραστής έχει  αποδεχθεί προ της τοποθέτησης της παραγγελίας του.
   
 9. Δωσιδικία 

  Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο.  Κάθε διαφορά σχετικά με το σύνολο ή οποιονδήποτε όρο των όρων Χρήσης υπόκειται στα δικαστήρια της Αθήνας. Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να καλείτε στο 2106841305.  
   
 10. Διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

  Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.  
   
 11. Όροι  Πώλησης – Διαδικασία παραγγελίας και αγοράς προϊόντων 

   Για την αναλυτική περιγραφή της τυπικής διαδικασίας παραγγελίας και αγοράς προϊόντων επιλέξτε το link  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

  Κάθε τοποθέτηση παραγγελίας οιουδήποτε προϊόντος από τον αγοραστή που  προσφέρεται προς πώληση από την ιστοσελίδα υπόκειται στους παρακάτω όρους παραγγελίας και πώλησης, κατά συνέπεια ο αγοραστής με την τοποθέτηση της παραγγελίας αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε και αποδέχθηκε τους όρους αυτούς πριν την παραγγελία. 

  Οι όροι παραγγελίας και πώλησης τροποποιούνται από την Εταιρεία οποτεδήποτε. Οι όροι που εκάστοτε ισχύουν είναι οι όροι που ο αγοραστής έχει  αποδεχθεί προ της τοποθέτησης της παραγγελίας του.

  Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, εφ’ όσον έχετε επιλέξει κατά την είσοδό σας την ένδειξη Guest check out (Επισκέπτης), σας ζητείται η καταχώρηση των απαραίτητων για την αποστολή της παραγγελίας σας στοιχείων ή, για όσους Χρήστες έχουν εισέλθει στην Ιστοσελίδα ως Μέλη, εμφανίζονται τα στοιχεία του αγοραστή τα οποία συμπληρώνετε/διορθώνετε  και επιβεβαιώνετε. Τέλος προχωράτε στην επιλογή του τρόπου πληρωμής.  Η παραγγελία ολοκληρώνεται με επιτυχία όταν παραλάβετε email στο οποίο επιβεβαιώνεται η αγορά σας. Ομοίως, εάν προκύψει οποιαδήποτε εκκρεμότητα σχετικά με την παραγγελία σας ή σε περίπτωση μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας προϊόντων μετά από παραγγελία, θα ενημερωθείτε επίσης με email ή τηλεφωνικά, για αυτό καλείσθε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και να διατηρείτε και μην διαγράφετε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνετε από εμάς αναφορικά με κάθε παραγγελία σας μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Εάν για τον οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε ενημερωτικό email αναφορικά με παραγγελία σας καλείσθε να μας ενημερώσετε άμεσα. 

  Οι τιμές πώλησης των προϊόντων (σε ευρώ) είναι οι ισχύουσες κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει την ποικιλία των προϊόντων που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της ανάλογα με περιορισμούς που έχουν τεθεί από την προμηθεύτριά της επιφυλασσόμενη αναφορικά με παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον Πελάτη. Μπορείτε να δείτε από κοντά  τα προϊόντα μας επισκεπτόμενοι ένα από τα καταστήματά μας. Για κάθε πληροφορία σχετικά με το προϊόν μπορείτε να επικοινωνείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών e-shop στο  210 6841305 τις ώρες 9-5.
   
 12. Έξοδα αποστολής

   Για την αναλυτική περιγραφή των όρων και προυποθέσεων αποστολής και των σχετικών χρεώσεων επιλέξτε το link ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ). Συμπληρωματικά στην τιμή των προϊόντων που παραγγέλθηκαν τιμολογούνται τα έξοδα αποστολής. Για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ δεν χρεώνονται έξοδα τυπικής ταχυδρομικής αποστολής (μη περιλαμβανομένων τυχόν επιπρόσθετων εξειδικευμένων υπηρεσιών ταχυδρομικής αποστολής που ζητεί ο αγοραστής  π.χ. πρωινή παράδοση). Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

    Υπηρεσία  Express Επόμενη Ημέρα

    Χρέωση(€ έως 2 Kg)

    Ενδεικτικός Χρόνος 
    Παράδοσης(Εργ.   Ημέρες)

  Εντός Αττικής

  € 2,50

  2

  Εκτός Αττικής

  € 2,50

  2-3

  Νησιωτικοί Προορισμοί

  € 2,50

  2-4

  Δυσπρόσιτες περιοχές

  € 2,50

  2-6

  Παραγγελία € 50 και άνω

  Δωρεάν

   

   
 13. Κόστος Μεταφορικών

  Με τον όρο Δυσπρόσιτες περιοχές νοούνται οι περιοχές εκτός των ορίων των κύριων πόλεων του δικτύου ACS που χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτοι προορισμοί και αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.acscourier.gr 

  Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να μεταβάλλεται υπό ιδιαίτερες συνθήκες όπως καιρικές μεταβολές, απεργίες, μη διαθεσιμότητα προϊόντος κλπ.

  Οι όροι αποστολής μπορούν να μεταβάλλονται οποτεδήποτε με ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα της τροποποίησης αυτής. Γι’ αυτό το λόγο ο αγοραστής καλείται να αναγιγνώσκει τους όρους χρήσης κάθε φορά πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της παραγγελιοδοσίας ο αγοραστής θα γνωρίζει το συνολικό κόστος της αποστολής. 
   
 14. Διαθεσιμότητα

  Η προσφορά των προϊόντων είναι σε ισχύ όσο τα προϊόντα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, εντός των ορίων εξάντλησης των αποθεμάτων τους, εκτός εάν κάτι διαφορετικό αναφέρεται στην ιστοσελίδα.  Η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα γνωστοποιείται στον αγοραστή με προσωπικό μήνυμα. Η εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην εμφανίζονται προβλήματα μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας, σε κάθε περίπτωση πάντως, εφόσον ανακύψει κάποιο λάθος ή μη διαθεσιμότητα ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση των στοιχείων του ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντος ευνόητο είναι ότι θα ακυρώνεται και η αντίστοιχη τυχόν χρέωση. 

  Από τη στιγμή που ο πελάτης επιβεβαιώσει την παραγγελία του θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους ισχύοντες κατά τον χρόνο της παραγγελίας Γενικούς Όρους Χρήσης. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας θα ολοκληρωθεί με την αποστολή του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από την Εταιρεία στον Πελάτη.

  Εάν ο Πελάτης επιθυμεί την ακύρωση της παραγγελίας θα πρέπει να επικοινωνήσει στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών e shop 210 6841305 τις ώρες 9-5 και να ζητήσει την ακύρωση ή τροποποίηση της παραγγελίας, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη αποσταλεί.

  Το δικαίωμα της επιστροφής των παραληφθείσης παραγγελίας ασκείται υπό τους όρους του άρθρου 15 κατωτέρω.

  Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ακυρώσει την παραγγελία σε οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσής της σε περίπτωση μη πληρωμής όλου ή μέρους αυτής, σε περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης στα πλαίσια χρήσης της ιστοσελίδας.
   
 15. Τρόποι πληρωμής

  Για την αναλυτική περιγραφή των τρόπων πληρωμής επιλέξτε το link  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ).
  Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:

  1.Αντικαταβολή Μετρητοίς
  2.Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα
  3.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
   
 16. Παράδοση – παραλαβή

  Για την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας παράδοσης παραλαβής επιλέξετε το link ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ).

  Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο παραγγέλων είτε στον ορισθέντα παραλήπτη είτε, κατά την διακριτική ευχέρεια της ταχυδρομικής υπηρεσίας σε τρίτο ταυτοποιήσιμο πρόσωπο. Ο παραλήπτης επιβεβαιώνει κατά την παραλαβή την καλή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων. Σε περίπτωση που αυτά δεν είναι σε καλή κατάσταση ο παραλήπτης οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή και να παραδώσει έγγραφη αναφορά του προβλήματος μαζί με το προς παράδοση προϊόν. Ο εκτιμώμενος χρόνος και το κόστος παράδοσης αναφέρονται ανωτέρω υπό τον αριθμό 11. 
   
 17. Δικαίωμα επιστροφής

  Ο αγοραστής έχει προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών (14) από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας του να ασκήσει το δικαίωμα αναστροφής της πώλησης και να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση. 

  Εάν η 14η ημέρα από την παραλαβή είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

  Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί, με ταυτόχρονη συμπλήρωση
  1. του ειδικού εντύπου επιστροφής προϊόντων που προσαρτάται στους όρους χρήσης ως υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης,
  2. της απόδειξης παραλαβής και 
  3. του παραστατικού που έχει εκδοθεί.

   Το δικαίωμα της επιστροφής δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση ή δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή  δεν φέρουν ταινία ασφαλείας ή μπορούν να αλλοιωθούν ευχερώς (π.χ.  τα αναδυόμενα προϊόντα μανόν, mascara, lipgloss, eyeliners, τα προϊόντα σε υγρή μορφή foundation, blush, bronzers, powders, eyeliner gels, lip paints).

  Επιμέρους τρόποι επιστροφής: 

  Επιστροφή με courier/ ταχυδρομείο O παραλήπτης της παραγγελίας που ασκεί το δικαίωμα αναστροφής της πώλησης εντός της παραπάνω προθεσμίας μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα μέσω εταιρείας courier, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή του προϊόντος μαζί με 1) την απόδειξη παραλαβής 2) το παραστατικό που έχει εκδοθεί για την πώληση και 3) με συμπληρωμένο, επισυναπτόμενο το ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ εντός της προθεσμίας των 14 ημερών στη διεύθυνση Χαϊμαντά 18 Χαλάνδρι, 210 6841305.

  Η Εταιρεία δεν δέχεται πακέτα με  πληρωμή παραλήπτη, με την εξαίρεση των ελαττωματικών προϊόντων ή της παράδοσης προϊόντων μη συμβατών με τα παραγγελθέντα. Ο παραλήπτης – αγοραστής οφείλει να διατηρεί το παραστατικό που αποδεικνύει την παράδοση των προϊόντων προς επιστροφή στην ταχυδρομική – μεταφορική εταιρεία.

  Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος επιστροφής

  Εφ’ όσον ο αγοραστής ασκεί το δικαίωμα επιστροφής σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί  να ζητήσει και λάβει επιστροφή χρημάτων ίσης αξίας με την αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης στον αγοραστή (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε.  Η επιστροφή των χρημάτων θα διενεργηθεί με τον ίδιο τρόπο που έλαβε χώρα και η καταβολή από τον αγοραστή.

  Η επιστροφή της αξίας των προϊόντων (κόστος αγοράς) θα γίνει από την Εταιρεία με τον ίδιο τρόπο που έγινε η παραγγελία των προϊόντων, εντός 14 ημέρων από την γνωστοποίηση από τον αγοραστή της υπαναχώρησης – επιστροφής

  Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

  (συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)
  − Προς [επωνυμία εταιρείας, γεωγραφική διεύθυνση και, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]:
  − Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου αγοράς των ακόλουθων αγαθών 
  − Που παραγγέλθηκε(−αν) στις  ……..  και που παρελήφθη(−σαν) στις 
  − Όνομα καταναλωτή
  − Διεύθυνση καταναλωτή
  − Υπογραφή καταναλωτή (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
  − Ημερομηνία

  1. Προσωπικά Δεδομένα

   Η Εταιρεία τηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της. Παρά ταύτα, οι χρήστες ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής και υπάρχει κίνδυνος ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

  Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας γίνεται σύμφωνα με το εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων. Οι παρόντες όροι όπως και οι εν γένει όροι χρήσης της ιστοσελίδας ενδέχεται να μεταβάλλονται, γι’ αυτό καλούνται οι χρήστες να τους αναγιγνώσκουν σε  κάθε επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα. 

  Εάν οι χρήστες της ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς προσωπικά τους δεδομένα όπως όνομα,  διεύθυνση,  αριθμό τηλεφώνου ή/και διεύθυνση του e-mail, η Εταιρεία δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται με τη συναίνεση του εκάστοτε χρήστη με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς και την βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

  Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων που θα έχει στην κατοχή της στο αρχείο της για τον κατωτέρω σκοπό θα είναι η εταιρεία «Χυτήρογλου BWC AE» που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Χαιμαντά αριθ. 18. Οποιαδήποτε επικοινωνία με την εταιρεία μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]

  Εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή προς αυτόν ενημερωτικού και προωθητικού υλικού για διαφημιστικούς λόγους, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη, να ανακοινώνει τα Προσωπικά Δεδομένα του σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προσφερόμενων από αυτούς προϊόντων.

  Οι χρήστες, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα τους στην Εταιρεία έχουν:

  1) δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας και πληροφόρησης για: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και την προέλευσή τους, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νόμου 2472/1997. 

  2) Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. 3) το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους –μη ευαίσθητων- δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε για το εφεξής διάστημα χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Η Εταιρεία τηρεί όλες, τις από το Νόμο 2472/1997, υποχρεώσεις της. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής του ενημερωτικού υλικού.

  Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται και απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Για την εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected].

  Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων του χρήστη σε περίπτωση που ο χρήστης γνωστοποιεί αυτοβούλως τα προσωπικά του δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας σε τρίτα πρόσωπα απευθείας. Επαφίεται στον ίδιο τον χρήστη να προβεί εάν το επιθυμεί στην έρευνα των όρων που αφορούν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Σε περίπτωση γνωστοποίησης από τρίτο πρόσωπο-χρήστη προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου μέσω της ιστοσελίδας άνευ προηγούμενης συναίνεσής του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με τα υπάρχοντα τεχνολογικά δεδομένα την ταυτότητα του κοινοποιούντος χρήστη. Ο χρήστης της ιστοσελίδας εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα υποβολής των προσωπικών δεδομένων και ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλει είναι αληθή και γνήσια. Οι χρήστες έχουν την ευχέρεια να μεταβάλουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα επισκεπτόμενοι την σχετική υπηρεσία της ιστοσελίδας. 

  Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα: όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ή/και όταν επισκέπτεται τις σελίδες της.

  Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για την ενημέρωση των χρηστών της και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.

  Η εταιρεία με τα δεδομένα που συγκεντρώνει επιδιώκει:την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας, την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων και τη βελτίωση της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει.
   

 ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα. Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν εναλλακτικά:

 Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση αυτή ή

Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών και η επεξεργασία επιτρέπεται να γίνεται στο βαθμό της απόλυτης αναγκαιότητας των δεδομένων.

Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.